Afschaffing pensioen in eigen beheer

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 gepresenteerd. Het Belastingplan bevat onder meer een wetsvoorstel waardoor ondernemers op een fiscaal aantrekkelijke manier afscheid kunnen nemen van het pensioen in eigen beheer in hun besloten vennootschap. De DGA kan hierbij kiezen uit drie opties.

1. AFKOPEN van het gehele pensioen in eigen beheer. Hierbij wordt de fiscale pensioenverplichting belast. Een extra belastingkorting – gedurende een periode van 3 jaar, waarbij de korting jaarlijks afneemt – moet veel DGA’s over de streep gaan trekken. Nu is al wel duidelijk dat deze oplossing voor veel DGA’s financieel niet interessant is of gewoonweg niet te betalen (omdat de vennootschap over onvoldoende middelen beschikt).

2. OMZETTEN van de totale fiscale pensioenverplichting in een Oude Dags Verplichting (ODV). Hierbij hoeft er dus niet direct te worden afgerekend en kan later – als de maandelijkse uitkeringen gaan lopen – geprofiteerd worden van lagere belastingtarieven. Men kan er voor kiezen om de verplichting in de eigen B.V. te houden of deze onder te brengen bij een lijfrenteverzekeraar of bancaire- of beleggingsinstelling.

3. Indien de DGA geen keuze maakt dan zal het eigen beheer pensioen op de gebruikelijke wijze worden afgewikkeld. Er vindt dan ook geen afstempeling plaats. Het is dus niet verplicht om het eigen beheer pensioen af te kopen of om te zetten.