Terugvragen btw over oninbare vorderingen eenvoudiger

Vanaf 2017 wordt de teruggaaf van omzetbelasting over oninbare vorderingen eenvoudiger.

Oninbare vorderingen ontstaan bijvoorbeeld bij een faillissement van een klant. Op dit moment kan het jaren duren voor een ondernemer de eerder afgedragen btw terug krijgt. Daarvoor moet namelijk eerst duidelijk zijn dat een klant de factuur niet of maar gedeeltelijk zal betalen. Het kan soms lang duren voordat die duidelijkheid er is.

In de nieuwe regeling wordt aangenomen dat een vordering oninbaar is, als de vergoeding één jaar na het opeisbaar worden nog niet is betaald. Wordt de vergoeding later toch nog geheel of gedeeltelijk ontvangen dan moet de ondernemer de belasting daarover alsnog op aangifte betalen. Een tweede vereenvoudiging is, dat de ondernemer de teruggaaf zelf in mindering brengt op de btw aangifte. De ondernemer hoeft dan dus niet meer een apart verzoek om teruggaaf in te dienen.