Schenk belastingvrij aan uw kinderen

U kunt fiscaal voordelig schenken aan uw kinderen tussen de achttien en veertig jaar.

U kunt hierbij belastingvrij kiezen uit de volgende schenkingen.

• Een schenking van € 25.526. Hierbij beslist uw kind zelf wat het met het geld
doet.
• Een schenking van € 53.176. Deze schenking moet uw kind gebruiken voor zijn
of haar studie.
• Een schenking van € 100.000. Deze schenking moet het kind gebruiken voor de
eigen woning.

Let op
Uw kinderen kunnen maar één keer in hun leven gebruik maken van deze verhoogde vrijstellingen. U kiest dus voor € 25.526 óf voor € 53.176 óf voor € 100.000.