Controleer uw voorlopige belastingaanslag

Heeft u een voorlopige aanslag ontvangen voor de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Controleer
of deze aanslag wel overeenkomt met uw werkelijk behaalde resultaten. Het bedrag van deze aanslag is namelijk een voorlopige berekening gebaseerd op uw resultaten van vorige jaren. Indien de voorlopige aanslag niet meer overeenkomt
met uw huidige resultaten kunt u de voorlopige aanslag wijzigen. U kunt geen bezwaar indienen.

Tip:

Verwacht u een hogere belastbare winst dan het bedrag dat op uw voorlopige aanslag staat? Wijzig uw aanslag meteen. U voorkomt zo dat u na afloop van het belastingjaar aanvullend een bedrag moet voldoen. U kunt ook geconfronteerd
worden met belastingrente. De belastingrente bedraagt voor de vennootschaps-belasting minimaal 8% en voor de overige belastingen minimaal 4%!