Verruiming werkkostenregeling naar 1,7% in 2020

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen en
verstrekkingen aan hun werknemers geven. Het mag daarbij ook gaan om zaken
waar werknemers privé-voordeel van kunnen hebben. Typische voorbeelden zijn
kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Het totale bedrag aan deze vergoedingen en
verstrekkingen moet binnen de vrije ruimte blijven. Deze vrije ruimte bedraagt in
de huidige situatie 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen. Met name
mkb-ondernemingen met lage lonen en/of veel parttimers ervaren de huidige
beperking van de vrije ruimte als knellend. Een genoemd argument is dat kleinere
bedrijven vaker genoodzaakt zijn om personeelsfestiviteiten op een externe
locatie te organiseren, waardoor de kosten – anders dan bij festiviteiten op de
werkplek – ten laste van de vrije ruimte komen.

Overigens tellen niet alle vergoedingen en verstrekkingen mee. Onder
voorwaarden geldt bijvoorbeeld een vrijstelling voor reiskosten. Ook bijvoorbeeld
verstrekte smartphones en tablets zijn vrijgesteld als deze noodzakelijk zijn voor
een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

De maatregel zorgt ervoor dat de vrije ruimte groter wordt, gericht op het
mkb. Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De
vrije ruimte wordt berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2%
van de resterende loonsom. Door de vormgeving is de verruiming voor kleine
werkgevers relatief het grootst.