Voorkom een hoge heffing in box 3

Verwacht u een hoge aanslag inkomstenbelasting in box 3 over 2018?

Probeer nu al deze hoge aanslag te voorkomen door uw box 3 vermogen te verlagen. De hoogte van uw vermogen op 1 januari 2018 is hierin beslissend. U kunt bijvoorbeeld uw belastingaanslagen voor die datum betalen, een schenking doen of uw vermogen onderbrengen in een BV.

U mag in 2018 een belastingvrij vermogen bezitten van € 30.000 per belastingplichtige (voor partners in totaal € 60.000).