Pas de investeringsaftrek toe

Uw onderneming komt in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek indien u geïnvesteerd heeft in bedrijfsmiddelen voor een totaalbedrag tussen de € 2.300 en € 312.176. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hoeft een bedrijfsmiddel niet nieuw te zijn. U kunt dus ook aftrek claimen voor investeringen in bijvoorbeeld gebruikt kantoormeubilair.

Tip
Heeft u in 2017 investeringen gedaan maar dreigt u het minimumbedrag van € 2.300 niet te halen? Kijk dan of u uw geplande investeringen 2018 naar voren kunt halen. Zo voorkomt u dat uw recht op investeringsaftrek vervalt!