De laatste aangifte omzetbelasting

In uw laatste btw-aangifte van het jaar (vierde kwartaal of de maand december) kunt u een aantal correcties opnemen over het afgelopen kalenderjaar. Welke correcties kunnen aan de orde komen?

• correctie omzetbelasting privégebruik personenauto;
• correctie privégebruik woning;
• correcties in het kader van de bedrijfskantineregeling;
• overige correcties op de aftrek van voorbelasting bij verstrekkingen aan het personeel en relatiegeschenken;
• herziening van in eerdere jaren in aftrek gebrachte omzetbelasting op investeringsgoederen.