Geld lenen van de eigen BV

Een vermogende dga koopt een dure woning en laat die ook voor een flink bedrag verbouwen. Het geld voor de verbouwing leent hij uit zijn bv. Die geldlening kon hij makkelijk verstrekken uit de winstreserves van de bv. De Belastingdienst stelt echter dat hier sprake is van een uitdeling ter grootte van de hoofdsom van de lening (dus belast dividend in box 2). Er wordt derhalve een voorschot op een dividenduitkering genomen wanneer de winstreserves van de bv door de dga moeten worden gebruikt om aan de aflossing voor de geldlening te voldoen. Het Hof bevestigt dit.

Houd daarom bij een lening van de eigen vennootschap altijd de hoofdregel, die ook de grondslag is voor dit arrest, aan. Die blijft immers gelden. Ook als uw lening volgens de nieuw te verschijnen wet met betrekking tot excessief lenen van de eigen vennootschap buiten aanmerking zou blijven kan het zijn dat uw lening niet voldoet aan de hoofdregel. De bewijslast ligt dan wel bij de inspecteur.

Indien een groot deel van het vermogen in de bv zit en niet in privé kan er bij een dergelijke lening een probleem ontstaan. Hier is geen oplossing voor. De beste keus is een dividenduitkering, maar dan moet er wel 25% in box 2 worden betaald. Een alternatief kan zijn kopen in de bv, met als gevolg dat de waardeontwikkelingen van de woning in de belaste sfeer zitten.