Pieken en dalen in uw winst – Middeling biedt uitkomst

Heeft u te maken met pieken en dalen in uw winst. Dan kan middeling uitkomst bieden. Ga na of u de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten in box 1 van de inkomstenbelasting gehad heeft. U heeft dan waarschijnlijk meer belasting betaald dan wanneer de inkomsten gelijkmatig waren geweest. Door over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde inkomsten, kan middeling in een aantal gevallen leiden tot een teruggaaf van te veel betaalde belasting. Er geldt een drempel van € 545. Alles daarboven wordt aan u terugbetaald.

Let op:

U moet zelf een schriftelijk verzoek om middeling indienen bij de Belastingdienst. U moet uw verzoek om middeling wel doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan.