Aftrek scholingsuitgaven

Uitgaven die verband houden met het volgen van een opleiding of studie kunt u in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. De studie of opleiding moet dan gevolgd zijn met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Voor de aftrek geldt een drempel van 250 euro.

Aftrekbaar zijn lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld, leermiddelen en beschermingsmiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld.

Het is belangrijk om na te gaan of de opleiding of studie voldoet aan de begripsomschrijving zoals die in de parlementaire geschiedenis is bepaald. De aftrekbare uitgaven moeten daarbij in direct verband staan met de opleiding of studie. Die moet volgens jurisprudentie over een goede planning en organisatie beschikken. En uw moet gedurende het leertraject onder toezicht of begeleiding kennis verkrijgen. Kosten voor een zelfstudie zijn daarom niet aftrekbaar.

Uw mag ook alleen de scholingsuitgaven aftrekken die drukken. Dit betekent dat de kosten moeten zijn betaald, verrekend, ter beschikking gesteld of dat de kosten rentedragend zijn geworden. Het moment waarop dat is gebeurd, bepaalt in welk jaar u de uitgaven voor uw klant mag aftrekken. De aftrek vermindert u met de ontvangen vergoedingen, zoals bijvoorbeeld een studievergoeding van de werkgever.