Subsidie elektrische bedrijfsauto

Het kabinet wil het rijden van emissieloze bedrijfsauto’s voor alle ondernemers aantrekkelijker maken. Als ondernemer in Nederland kunt u daarom subsidie aanvragen als u een emissieloze bedrijfsauto aanschaft (koop of financial lease). Naast de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bestaat sinds kort ook de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA).

Emissieloze auto’s stoten tijdens het rijden geen broeikasgassen uit, zijn energiezuinig, stil en goed voor het klimaat. Dit draagt bij aan schone lucht en een prettiger leefomgeving.

Koopt u als ondernemer een emissieloze bedrijfsauto dan vraagt u zelf SEBA aan. Bij een operationele lease vraagt uw leasemaatschappij de subsidie aan. Hij kan de subsidie verwerken in de leaseovereenkomst. Dit kan tot en met 31 december 2021.

De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (N1) en 10% van de verkoopprijs excl. btw (N2) tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Andere overheidssubsidies (met uitzondering van MIA) worden in mindering gebracht op het subsidiebedrag waarvoor u in aanmerking komt.