Belangrijkste fiscale wijzigingen voor ondernemers

Op 19 september 2023 maakte het demissionaire kabinet de fiscale maatregelen in het Belastingplan 2024 bekend. Ondanks dat de verkiezingen eraan komen en er sprake is van een vrij beleidsarme Prinsjesdag, werden er toch maar liefst vijftien wetsvoorstellen ingediend. We zien dat het Belastingplan vooral in het teken staat van koopkrachtmaatregelen, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Maar welke fiscale wijzigingen hebben invloed op de Nederlandse ondernemer? Ik zet de belangrijkste voor je op een rijtje.

1. Verhoging reiskostenvergoeding en vereenvoudiging vrijstelling OV-abonnementen.
Een van de fiscale wijzigingen die al langer in de pijplijn zat, en ook onderdeel is van het Belastingplan 2024. Vorig jaar werd aangekondigd dat de onbelaste reiskostenvergoeding van zakelijke kilometers en voor woon-werkverkeer met een cent zou stijgen. Dit zijn er echter twee geworden: van 21 cent per km naar 23 cent per km. Hierdoor kan je als werkgever in 2024 een hogere vergoeding toekennen voor bijvoorbeeld autokilometers, zonder hierover loonbelasting af te hoeven dragen.

De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling. Deze vrijstelling leidt ertoe dat bij elke OV-kaart die wordt aangeboden geen belasting verschuldigd is, mits de deze OV-kaart ook voor zakelijke reizen wordt gebruikt. Dit is met name een administratieve vereenvoudigingsmaatregel voor een werkgever.

2. Verlaging mkb-winstvrijstelling
De al eerder aangekondigde afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt ook in 2024 met 1.280 euro doorgezet en bedraagt straks 3.750 euro. Daarnaast is in het Belastingplan 2024 ook opgenomen dat het percentage van de mkb-winstvrijstelling verlaagd wordt van 14 procent naar 12,7 procent. Dit betekent dat je als ondernemer straks meer belasting moet betalen.

3. Aanscherping afschrijvingsbeperking gebouwen in de inkomstenbelasting
Het demissionaire kabinet wil het verschil tussen de afschrijvingsbeperkingen voor gebouwen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting opheffen. Dit betekent dat voor het gebouw dat jij als ondernemer zelf gebruikt, voortaan net als bij de vennootschapsbelasting, de WOZ-waarde als ondergrens geldt van je afschrijvingsbasis (bodemwaarde). Nu mag je na het jaar van ingebruikname nog afschrijven tot een lagere bodemwaarde, namelijk van 50 procent van de WOZ-waarde.

Deze wijziging heeft onder meer tot gevolg dat het voor jou als ondernemer minder aantrekkelijk is om je pand te verduurzamen. Je kunt de investering namelijk niet fiscaal kwijt door het af te schrijven. De vraag rijst dan ook: als verduurzaming zo belangrijk is voor de overheid, waarom wordt er dan een fiscale rem ingetrapt? De komende tijd zal de discussie hierover dan ook zeker aanwakkeren.

4. Aanpassingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling aanmerkelijk belang.
Eerder werd al aangekondigd dat de overheid de regeling waarbij je jouw bedrijf tegen gunstige fiscale regels over kan dragen wordt versoberd. Het kabinet stelt nu negen maatregelen voor in de BOR en doorschuifregeling. Onderdeel hiervan is aanpassing van de vrijstelling in de BOR. Op dit moment geldt de vrijstelling van 100 procent van de goingconcernwaarde voor 1.205.871 euro. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar 1,5 miljoen euro. Echter, de vrijstelling van 83 procent boven dit bedrag wordt verlaagd naar 70 procent. Verder vervalt de eis dat de degene die het bedrijf overneemt drie jaar in dienst moet zijn. Al deze maatregelen kan je zien als een versobering en vereenvoudiging van de BOR. Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van alle negen wijzigingen, omdat het per maatregel verschilt wanneer die ingaat.

5. Afschaffing giftenaftrek voor vennootschap. De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting komt per 2024 geheel te vervallen. Dit is een vrij abrupte beëindiging van het belastingvoordeel voor vrijgevige ondernemers.