Sterk verruimde lijfrenteruimte 2023, benut de aftrekposten maximaal

Per 1 juli 2023 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 de lijfrenteruimte fors toegenomen. De fiscale lijfrenteruimte is gelijkgetrokken met het maximale inlegpercentage voor pensioenen. Het percentage voor de berekening van de lijfrenteruimte is hiermee verhoogd van 13,3% naar 30%, een stijging van maar liefst 225%. Hoe benut je de ruimte optimaal?

Deze maximale inleg van 30% over de premiegrondslag van het voorgaande kalenderjaar moet uiteraard nog gekort worden met de pensioenopbouw in het voorgaande kalenderjaar. Echter de gemiddelde dga (en dat geldt ook voor veel zzp’ers) heeft in het voorgaande kalenderjaar en ook in de jaren daarvoor helemaal geen pensioenopbouw meer gehad. Met de uitfasering van het pensioen in eigen beheer is de pensioenopbouw gestopt en er is niet of nauwelijks gekozen voor het alternatief van het starten van een pensioenregeling voor een dga bij een verzekeraar. Kortom, 99% van de dga’s heeft geen pensioenopbouw meer en kan dus de maximale lijfrenteruimte benutten. Ook de zelfstandig ondernemer die voorheen gebruik maakte van de FOR, heeft deze mogelijkheid vanaf 2023 niet meer en is dus ook uitsluitend aangewezen op een lijfrente voor de opbouw van een oudedagsvoorziening met fiscale faciliteit. Ook voor een lijfrente geldt evenals voor pensioen dat de inleg aftrekbaar is van het box I-inkomen en de uitkering t.z.t belast is als box I-inkomen. Bovendien geldt dat het lijfrentevermogen niet behoort tot het belast box III-vermogen.